UVELJAVITEV OPROSTITVE PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

21. 1. 2015