OBVESTILO O REZULTATU POSTOPKA PODELITVE KONCESIJE – OZD V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

4. 1. 2023