• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo dela zemljišča parcelne številke 816, k. o. Nasovče.

  Več podatkov:

  OBVESTILO O DELNI ZAPORI CESTE

  Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje peš poti med objektom Glavarjeva cesta 104 (Glavarjeva bolnica) in že obstoječim pločnikom pri Mrliških vežicah v Komendi začasna DELNA ZAPORA lokalne ceste številka LC 039121 Cerklje-Zalog-Klanec-Komenda-Moste na odseku od cerkve sv. Petra v Komendi do krožišča pri stavbi Občine Komenda.

  Delna zapora odseka javne lokalne ceste iz predhodnega odstavka traja v času od 7.4.2015 do končanja gradbenih del oziroma najdlje do 30.4.2015.

  Vožnja za vsa vozila bo v času delne zapore mogoča mimo zapore ob upoštevanju prometne signalizacije (zožanje ceste, …)

  Prosimo za razumevanje.

  PREDLOG OBVOZA

  Prometna ureditev ob delni zapori

  HVALA

  OBVESTILO O RAZPISIH

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda objavljeno naslednji javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  1. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2015

  2. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2015

  3. Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2015

  OBVESTILO

   

   

  OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča 860/2, k. o. Klanec.

  Več podatkov:

   

  OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE

  Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje pri projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA KOMENDA«  na območju naselja  Klanec začasna POPOLNA ZAPORA lokalne ceste številka JP 662043 Klanec III na odseku od odcepa na javno lokalno cesto številka LC 162031 Nasovče – Komenda (križišče s parcelno št. 867/1 k.o. Klanec) do odcepa na lokalno cesto JP 039121 Cerklje – Zalog – Klanec – Komenda – Moste (križišče pri objektu Klanec št. 17) .

  Popolna zapora odseka javne lokalne ceste iz predhodnega odstavka traja v času od 23.2.2015 do končanja gradbenih del oziroma najdlje do 25.3.2015.

  Obvozi za vsa vozila so v času popolne zapore mogoči po vzporedni javni cesti JP 662045 – Klanec V (po makadamski poti) oziroma po vzporedni javni cesti JP 662023 – Breg pri Komendi – Klanec ( skozi vas Breg ).   

  Prosimo za razumevanje .

  ZAPORA POTOK - KLANEC

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2014

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2014.

  Več informacij:

  Obvestilo prejemnikom računov za komunalne storitve

  Občina Komenda obvešča vse uporabnike komunalnih storitev, da se lahko odločijo za prejemanje e-računov.

  Več:

  Soglasje za prejem e-računov

  Preklic soglasja za prejem e-računov