• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • PROGRAM PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU

  Objavljamo PROGRAM PRIREDITEV v mesecu maju – ob letošnjem občinskem prazniku.

  VABLJENI na prireditve.

  Aplenca – Glasilo občine Komenda 4/2016

  PRVOMAJSKA BUDNICA

  Program prvomajske budnice po urah in vaseh

  Vabljeni

  Javni razpis garancij za bančne kredite

  Regijska razvojna agencija ljubljanske urbane regije objavlja JAVNI RAZPIS garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji.

  Javni poziv

  Javni razpis je objavljen na: http://www.rralur.si/sl/projekti/regijska-garancijska-shema-v-osrednjeslovenski-regiji

  Več informacij na e-naslovu

  Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS (8. 4. 2016) do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018.

  ZAPORA CESTE KRIŽ – DRNOVO

  Obveščamo vas, da bo zaradi nadaljevanja (dokončanja) gradbenih del v času med 18.4.2016 in 26.4.2016 izvedena začasna popolna zapora lokalne ceste JP 753732 Mengeš – Križ II (Od Križa proti Drnovemu).

  ZAPORA KRIŽ

   

   

   

   

   

   

   

  Več:

  Prosimo za razumevanje.

  ZAPORA CESTE V MOSTAH

  Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan

   

  ZAPORA MOSTE

  Obveščamo vas, da bo zaradi nadaljevanja gradnje pri projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik, Občina Komenda” v predvidenem času 18.4.2016 do predvidenega dokončanja del 31.5.2016 delna oziroma popolna zapora lokalne ceste JP 662105 – Moste XIV.

  Več:

  Prosimo za razumevanje in se že vnaprej opravičujemo bližnjim stanovalcem za občasne morebitno motene dostope do svojih objektov.

   

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI ZEMLJIŠČA V ZAKUP

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) in 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu  dela zemljišča parc.št. 559/1 k.o. Križ  skupne površine 4.300 m–  za namen omejene kmetijske obdelave (košnje travnika).

  Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Komenda. V primeru, da bo interes za sklenitev neposredne pogodbe izrazilo več ponudnikov, se neposredna pogodba sklene po predhodnih pogajanjih.

  Rok za prijavo: torek, 26. april 2016

  Več: