• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

  Državi zbor je 4. novembra 2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

  Dnevi odprtih vrat OOZ Kamnik

   

  Obrtna zbornica Kamnik

  Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik letos praznuje 40 let svojega delovanja. V obdobju od 7.12.2015 do 17.12.2015 so pripravili vrsto brezplačnih dogodkov, na katere vabijo širšo lokalno javnost. Vsi dogodki so brezplačni. Program najdete na povezavi »Dnevi odprtih vrat OOZ Kamnik: okrogle mize – delavnice- svetovanje«.

  Vabljeni

  DAN ODPRTIH VRAT CROS

  Dan odprtih vrat CROS

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  Občina Komenda objavlja

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

  Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 1420* (4000 m2), 1425* (7782 m2) in 1424* (2697 m2), vse k. o. 1906 Suhadole (*op.: zemljišča s temi parcelnimi številkami so oblikovana s pogodbeno komasacijo, ki je v postopku podpisovanja).

  Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – ne odpiraj« se lahko oddajo do 08. 12. 2015 do 10.00 ure v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

  Več informacij

  OBVESTILO

  Občina Komenda obvešča, da je v Športni dvorani Komenda še nekaj prostih terminov za vadbo oz. rekreacijo.

  Prosti termini so:

  • Ponedeljek od 21.30 do 22.30 ; 2 x 1/3 dvorane

  • Torek od 21.30. do 22.30 ; 3 x 1/3 dvorane

  • Petek od 21.30 do 22.30 ; 2 x 1/3 dvorane

  Zainteresirana društva, klubi in posamezniki naj se za informacije obrnejo na Občino Komenda.

  Kontaktna oseba je Mateja Drolc tel. 01/7247-409.

  POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA KANDIDATE ZA SODNIKE POROTNIKE

  Na podlagi poziva Okrožnega sodišča v Ljubljani (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015) vas pozivamo k oddaji predloga za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.

  POZIV

  IZJAVA KANDIDATA

   

  VOLIŠČA ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA

  Za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je razpisan za  nedeljo 20. 12. 2015, so na območju naše občine predvidena tri volišča:

  • Volišče GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče OBČINA KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 104

   

  SKLEP O VOLIŠČIH ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM