• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Popolna zapora lokalne ceste Mlaka – Tunjice

  Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije premostitvenega objekta (mostu preko potoka Knežji potok) cca 120 metrov pred mejo z občino Kamnik, popolna zapora lokalne ceste LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka-Kamnik, od torka, 12.  8. 2014, do predvidoma ponedeljka, 25. 8. 2014.

  Popolna zapora bo tudi iz smeri Kamnika

  Možnosti obvoza v tem času NI.

  Za lastnike zemljišč v območju popolne zapore bo omogočen dostop. 

  Vse občanke in občane prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo.

  Zapora v Občini Komenda:370-0018-002 EURONEP EKO D.O.O. (SLIKA ZAPORE OBČINA KOMENDA _ MLAKA - TUNJICE)

  Zapora v Občini Kamnik:370-0018-003 EURONEP EKO D.O.O. (SLIKA ZAPORE OBČINA KAMNIK _ MLAKA - TUNJICE)

   

  OBVESTILO O ZAPORI CESTE

  Obveščamo vas, da je zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje pri projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA KOMENDA«  na območju naselja  Mlaka začasna POPOLNA ZAPORA lokalne ceste številka LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka na odseku od odcepa na javno lokalno cesto številka JP 662181 Mlaka-Podboršt pri Komendi (objekt Lončarska zadruga) do odcepa na lokalno cesto JP 662184 Mlaka III (kapelice v centru vasi Mlaka).

  Popolna zapora odseka javne lokalne ceste iz predhodnega odstavka traja v času od 5.8.2014 do končanja gradbenih del oziroma najdlje do 31.8.2014.

  Obvoz za osebna vozila je mogoč po naslednjih javnih lokalnih cestah:  po javni lokalni cesti št. 162041 (Komenda – Gmajnica – Križ) do naselja Gora pri Komendi in po javne lokalni cesti številka 662201 (Gora pri Komendi I) in obratno.

  Na odseku na Gori pri Komendi med objektom Pizzerija Hram Gorjan in naseljem Mlaka je zaradi ožine ceste postavljen začasni semafor.

  Prosimo za razumevanje .

  Slika obvozov:

  Oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva

  Občina Komenda, Režijski obrat, OBJAVLJA obrazec vloge za oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva.

  OBRAZEC – VLOGA:

  ODLOČBA O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA

  Zavod za gozdove Slovenije, KE Kamnik, Tunjiška 21, 1241 Kamnik objavlja generalno ODLOČBO O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA v februarju 2014. V priloženi odločbi je določen – podaljšan – nov rok za izvedbo nujnih varstvenih del v gozdovih tudi na območju občine Komenda.

  Več informacij

  Obvestilo

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda objavljeni novi javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014

   

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2013

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2013.

  Več informacij:

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)