• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Obvestilo prejemnikom računov za komunalne storitve

  Občina Komenda obvešča vse uporabnike komunalnih storitev, da se lahko odločijo za prejemanje e-računov.

  Več:

  Soglasje za prejem e-računov

  Preklic soglasja za prejem e-računov

  UVELJAVITEV OPROSTITVE PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

  Občina Komenda, Režijski obrat, OBJAVLJA obrazec vloge za uveljavitev oprostitve plačila okojske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti

  Več:

  Vloga:

  OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 1156/1 in 1156/2, k. o. Suhadole. Namera se objavi na spletnih straneh Občine Komenda.

  Več podatkov:

  Oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva

  Občina Komenda, Režijski obrat, OBJAVLJA obrazec vloge za oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva.

  OBRAZEC – VLOGA

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2013

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2013.

  Več informacij:

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)

   

  POJASNILO – IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

  POJASNILO – IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

  Na seji zbora občanov oz. vaščanov vasi Moste, Suhadole in Križ, na katerem je bila predstavljena izvedba projekta »Regijski center za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov – MBO«, je bil občini s strani g. Vinka Ovijača med drugim navržen očitek »…da bi občina že zdavnaj morala imenovati vaški odbor za Moste, pa tega namenoma ni storila…«.

  Verjamem, da trditev g. Ovijača ni bila zlonamerna, pač pa izvira iz nepoznavanja veljavnih občinskih predpisov, zato v nadaljevanju kratko povzemam predpise, ki zadevajo ustanavljanje vaških odborov.

  Več informacij