• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah

  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje objavlja seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev, ki lahko v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah opravljajo dimnikarske storitve.

  Dopis

  Seznam

  Novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

  Objavljamo novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

  Subvencija kosila

  Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

  Prispevek

  VABILO NA ZBOR UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI – KOMOK

  Skladno s 4. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/16)  sklicujem

  ZBOR UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

  ki bo v sredo, 1. februarja 2017, ob 18. uri, v  prostorih Občine Komenda – velika sejna soba na Glavarjevi cesti 104 v Komendi.

  Stanislav Poglajen, l.r.

  Župan Občine Komenda

  Vabilo

  Analiza Letnega programa športa za leto 2016

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2016.

  Analiza

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda je v času od 9.1.2017 do 15.1.2017 zaslediti naslednje dogodke:

  1. 1. 2017

  V MOSTAH SE JE IZGUBIL TELIČEK

  V Mostah se je med 10. in 12. 1. 2017 izgubil teliček, zato lastnik prosi za pomoč. V koliko bi ga kdo videl naj obvesti PP Kamnik.

  1. 1. 2017

  PROMETNA NESREČA S POBEGOM

  NN je trčil v ograjo podjetja na območju poslovne cone v Komendi in s kraja odpeljal. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila. Več informacij

  Podpis pogodbe za gradnjo dodatnih prostorov šole v Komendi

  S podpisom gradbene pogodbe dne 4.januarja 2017 za nadzidavo osnovne šole v Komendi za štiri učilnice, ki bodo namenjene osnovnošolski dejavnosti, in treh kabinetov, namenjenih Vrtcu Mehurčki v Komendi, so tako rekoč začeli teči gradbeni dnevi za letošnje dokončanje gradnje. (Pripravljalna dela se bodo začela še ta mesec). Pogodbo sta v županovi pisarni podpisala župan občine Komenda Stanislav Poglajen in direktor SGP Graditelj Kamnik Janez Zorman s sodelavci.

  Več informacij

  Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v letu 2017

  Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017, Občina Komenda poziva vse lastnike nepremičnin, da najkasneje do 1.2.2017 sporočijo vse spremembe, povezane z odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ter da lahko do 31.1.2017 podajo vlogo za morebitne spremembe.

  Več: