• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2016

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2016 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2016.

  V času javne razprave, od 29. januarja 2016 do 29. februarja 2016, se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županu Občine Komenda:

  • Pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2016«
  • V elektronski obliki na naslov: obcina.komenda@siol.net

  Sklep o izvedbi javne razprave

  Predlog proračuna

   

  OBVESTILO

  Občina Komenda obvešča, da je v Športni dvorani Komenda še nekaj prostih terminov za vadbo oz. rekreacijo.

  Prosti termini so:

  • Ponedeljek od 21.30 do 22.30 ; 2 x 1/3 dvorane

  • Torek od 21.30. do 22.30 ; 3 x 1/3 dvorane

  • Petek od 21.30 do 22.30 ; 2 x 1/3 dvorane

  Zainteresirana društva, klubi in posamezniki naj se za informacije obrnejo na Občino Komenda.

  Kontaktna oseba je Mateja Drolc tel. 01/7247-409.

  Sprememba programske sheme na CATV omrežju

  Danes 28.10.2015 je Telemach nenapovedano spremenil programsko shemo v svoji glavni postaji. Posledično se je spremenila tudi shema programov v KKS KOMOK. Ker je tehnično nemogoče, da bi na naši glavni postaji vzpostavili prvotni razpored programov, vam v prilogi pošiljamo novo programsko shemo, ki  jo bomo v  kratkem objavili tudi na internem lokalnem programu. Naj ob tem poudarimo, da so programi (SLO 2, A Kanal, Planet TV in TV Koper) samo zamenjali svoja programska mesta z drugimi programi, ki jih imajo naročniki že nastavljene. V naslednjih dneh bomo poskušali najti optimalno rešitev, o kateri vas bomo obvestili kakor tudi naše naročnike.

  NOVA PROGRAMSKA SHEMA KKS KOMOK

  Lep pozdrav,

  M3-NET

  M.Porenta

   

  Obvestilo LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

  Lokalna akcijska skupina “LAS Za mesto in vas” je izbrala vodstvo in potrdila Strategijo lokalnega razvoja.

  Več o tem

  Splošne informacije za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

  Sekcija dimnikarjev pri OZS je skupaj s Slovenskim zavarovalnim združenjem pripravila zloženko za osveščanje občanov Splošne informacije za uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav z namenom dosegati varstvo zdravja, požarno varnost, varstvo okolja in kakovst zraka.

  Zgibanka

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2014

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2014.

  Več informacij:

  Analiza LPŠ 2014

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)