• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

  Občina Komenda objavlja DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN za nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 987/5, 988/3, 993/2, 994/2, 995/2, 996/2, 997/2, 999/2, 1002/2, 1004 in 1005/2 vse k. o. 1906 – Suhadole.

  Rok za oddajo ponudb: do 12. 5. 2014 do 12.00 ure

  Več:

  POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

  Občina Komenda objavlja Poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Komenda.

  Rok za predlaganje kandidatov: 19.4.2014

  Več:

  Obvestilo

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  1. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2014
  2. Razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v občini Komenda za leto 2014
  3. Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za leto 2014
  4. Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2014

  Sprememba naslova Centra za socialno delo Kamnik

   

  Obveščamo vas, da se bo z 31.3.2014 Center za socialno delo v Kamniku preselil na nov naslov in sicer na Usnjarsko cesto 8.

  Več:

  JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda obvešča javnost o

  • javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica in
  • javni razgrnitvi okoljskega poročila za to območje

  Več informacij

  VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT

  Občina Komenda objavlja Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament.

  Več:

  Obvestilo

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda objavljeni novi javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014