• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE

  Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje pri projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA KOMENDA«  na območju naselja  Klanec začasna POPOLNA ZAPORA lokalne ceste številka JP 662043 Klanec III na odseku od odcepa na javno lokalno cesto številka LC 162031 Nasovče – Komenda (križišče s parcelno št. 867/1 k.o. Klanec) do odcepa na lokalno cesto JP 039121 Cerklje – Zalog – Klanec – Komenda – Moste (križišče pri objektu Klanec št. 17) .

  Popolna zapora odseka javne lokalne ceste iz predhodnega odstavka traja v času od 23.2.2015 do končanja gradbenih del oziroma najdlje do 25.3.2015.

  Obvozi za vsa vozila so v času popolne zapore mogoči po vzporedni javni cesti JP 662045 – Klanec V (po makadamski poti) oziroma po vzporedni javni cesti JP 662023 – Breg pri Komendi – Klanec ( skozi vas Breg ).   

  Prosimo za razumevanje .

  ZAPORA POTOK - KLANEC

  JAVNO NAZNANILO

  Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo obveščata javnost o javni razgrnitvi variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice.

  Javna obravnava bo tudi v Sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104, dne 2.4.2015 ob 16:00 uri.

  Več informacij:

  Povzetek za javnost:

  POROČANJE O FINANCIRANJU VOLILNE KAMPANJE

  Spoštovani,

  na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina: http://www.mju.gov.si/)

  Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh: http://www.mju.gov.si/  (podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).

  Lep pozdrav,

  Služba za lokalno  samoupravo
  Ministrstvo za javno upravo

  Peticija proti ukinitvi izvajanja nujne medicinske pomoči (NMP) v Kamniku

  Občina Komenda se je odločila sovložiti peticijo proti ukinitvi izvajanja nujne medicinske pomoči (NMP) v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

  Pozivamo vse občanke in občane, da se s podpisom peticije, ki jo bomo posredovali delovni skupini, pridružite ustaviti nespametno odločitev Ministrstva za zdravje.

  Podpis peticije je možen do konca februarja 2015 na naslednjih lokacijah:

  • vsak delovni dan v času uradnih ur v Tajništvu Občine Komenda,
  • v prostorih Zdravstvenega zavoda REVITA Komenda, Glavarjeva cesta 61 A v času delovanja splošne ambulante,
  • v prostorih Zavoda Vrtec Mehurčki v Komendi in Mostah

  Vsebina protesta:

   

  Hvala za Vaš podpis in hvala, ker Vam je mar!

   

  Občina Komenda

  Stanislav Poglajen

  Župan

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2014

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2014.

  Več informacij:

  PROTEST ZOPER NAPOVEDANO UKINITEV SLUŽBE NMP V KAMNIKU

  Objavljamo pismo ministrici za zdravje Republike Slovenije Milojki Kolar Celarc o odločnem protestu zoper napovedano ukinitev službe nujne medicinske pomoči v Kamniku.

  Vsebina protesta:

   

  Obvestilo prejemnikom računov za komunalne storitve

  Občina Komenda obvešča vse uporabnike komunalnih storitev, da se lahko odločijo za prejemanje e-računov.

  Več:

  Soglasje za prejem e-računov

  Preklic soglasja za prejem e-računov