• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Poziv lastnikom gozdov za sanacijo po žledolomu

  Na območju ljubljanske enote Zavoda za gozdove Slovenija je bilo v okviru sanacije gozdov po februarskem žledolomu do začetka aprila 2014 posekanih 264.000 m3 lesa. Ta količina predstavlja polovico rednega letnega poseka, obenem pa številka pokaže, da je bilo do zdaj posekanih le 11 % v žledolomu podrtih oziroma polomljenih dreves.

  Več so zapisali v priloženemu sporočilu.

   

  Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
  Tržaška 2, 1000 Ljubljana

  OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV

  Ministrstvo za infrastrukturo in prostor posreduje OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DALJNOVOD 2 X 110 KV KAMNIK-VISOKO

  Več:

  DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

  Občina Komenda objavlja DRUGO JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN za nezazidana stavbna zemljišča parc. št. 987/5, 988/3, 993/2, 994/2, 995/2, 996/2, 997/2, 999/2, 1002/2, 1004 in 1005/2 vse k. o. 1906 – Suhadole.

  Rok za oddajo ponudb: do 12. 5. 2014 do 12.00 ure

  Več:

  Obvestilo

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  1. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2014
  2. Razpis za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva v občini Komenda za leto 2014
  3. Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda za leto 2014
  4. Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2014

  Sprememba naslova Centra za socialno delo Kamnik

   

  Obveščamo vas, da se bo z 31.3.2014 Center za socialno delo v Kamniku preselil na nov naslov in sicer na Usnjarsko cesto 8.

  Več:

  JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda obvešča javnost o

  • javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica in
  • javni razgrnitvi okoljskega poročila za to območje

  Več informacij

  VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT

  Občina Komenda objavlja Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament.

  Več: