• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Cesta Mlaka-Tunjice

  Od danes, sobote, 30. avgusta 2014, je lokalna cesta LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka-Kamnik po obnovi mostu preko potoka Knežji potok ponovno odprta za osebna vozila ter šolski prevoz z mini busom podjetja Kam Bus d. d.. 

  Za ostali promet bo cesta odprta od ponedeljka, 22. septembra 2014 dalje.

  Vse občanke in občane prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje prometne signalizacije. 

  Slika mostu ob zaključku gradnje (Foto Občina Kamnik)

  IMG_8430-001

  Obvestilo

  Javni razpisi za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komenda v letu 2014, ki so bili objavljeni na spletni strani Občine Komenda dne 28.3.2014 se PODALJŠUJEJO do 30.9.2014.

  Datum podaljšanja velja za VSE ukrepe.

  Aktualni občinski razpisi

  OBVESTILO O ZAPORI CESTE

  Obveščamo vas, da je zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje pri projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA KOMENDA«  na območju naselja  Mlaka začasna POPOLNA ZAPORA lokalne ceste številka LC 160031 Gmajnica-Mlaka-Tunjiška Mlaka na odseku od odcepa na javno lokalno cesto številka JP 662181 Mlaka-Podboršt pri Komendi (objekt Lončarska zadruga) do odcepa na lokalno cesto JP 662184 Mlaka III (kapelice v centru vasi Mlaka).

  Popolna zapora odseka javne lokalne ceste iz predhodnega odstavka traja v času od 5.8.2014 do končanja gradbenih del oziroma najdlje do 31.8.2014.

  Obvoz za osebna vozila je mogoč po naslednjih javnih lokalnih cestah:  po javni lokalni cesti št. 162041 (Komenda – Gmajnica – Križ) do naselja Gora pri Komendi in po javne lokalni cesti številka 662201 (Gora pri Komendi I) in obratno.

  Na odseku na Gori pri Komendi med objektom Pizzerija Hram Gorjan in naseljem Mlaka je zaradi ožine ceste postavljen začasni semafor.

  Prosimo za razumevanje .

  Slika obvozov

  Oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva

  Občina Komenda, Režijski obrat, OBJAVLJA obrazec vloge za oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva.

  OBRAZEC – VLOGA

  ODLOČBA O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA

  Zavod za gozdove Slovenije, KE Kamnik, Tunjiška 21, 1241 Kamnik objavlja generalno ODLOČBO O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA v februarju 2014. V priloženi odločbi je določen – podaljšan – nov rok za izvedbo nujnih varstvenih del v gozdovih tudi na območju občine Komenda.

  Več informacij

  Obvestilo

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda objavljeni novi javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014

   

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2013

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2013.

  Več informacij: