• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

  30.06.2021

  Predčasne volitve o zakonodajnem referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah bodo tudi za občanke in občane Občine Komenda potekale na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik in sicer:

  • torek, 6. 7. 2021 med 7:00 in 19:00
  • sreda, 7. 7. 2021 med 7:00 in 19:00
  • četrtek, 8. 7. 2021 med 7:00 in 19:00.

  16.06.2021

  07.06.2021

  Državi zbor je 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G) – Uradni list RS 84/2021

  Za izvedbo navedenega  zakonodajnega referenduma, ki je razpisan za  nedeljo 11. 7. 2021, je Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 1. volilne enote sprejela Sklep o določitvi volišč in območij volišč.

  Na območju naše občine so predvidena tri volišča:

  • Volišče št. 00110027 –  GASILSKI DOM KRIŽ
  • Volišče št. 00110028 – OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V MOSTAH
  • Volišče št. 00110029 –  OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE V KOMENDI