• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  6. VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  Povzetek:

  Občine Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda, Trzin in Medvode so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-178/2017/9 z dne 27. 11. 2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 5.190,00 EUR. Občine v sodelovanju vzpostavljajo skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma, športa in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu bodo najbolj izpostavljene točke vredne obiska v posamezni občini, ki se bodo povezovale prek tematskih sklopov.

  Cilji:

  Cilj je postaviti spletni portal, na katerem bo predstavljenih vseh šest občin, pri vsaki pa bo izpostavljenih najbolj prepoznavnih 5 turistično-športno-kulturnih točk. Spletni portal bo omogočal, da bo obiskovalec spletne strani lahko izbral iz celotnega območja šestih občin le bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) ali pa si bo zbral točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd. Spletni portal bomo zasnovali tako, da bo kar najširši krog ljudi našel željeno informacijo.

  Glavne dejavnosti:

  Sodelovanje z izdelovalcem spletnega portala z zagotavljanjem informacij in slikovnega gradiva, hkrati pa bo fotograf poskrbel za fotografije vseh tridesetih točk, ki jih bodo občine želele izpostaviti (šest občin, vsaka po pet točk). Ko bo portal pripravljen za objavo na spletu, bom tudi izdana zgibanka s predstavitvijo portala in izbranih točk.

  Pričakovani rezultati:

  Namen operacije »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« je povezati območje šestih občin (Medvode, Vodice , Komenda, Mengeš, Trzin in Domžale) oz. predvsem izpostaviti ključne obiska vredne točke v posamezni občini in s tem ponuditi posamezniku pestrejše življenje na turistično-športno-kulturnem področju. Verjamemo, da bo portal še bolj povezal območje šestih občin, omogočal bo pa tudi nadgradnjo, to je snovanje medobčinskih tematskih poti.

  Partnerji projekta:

  Vodilni partner: Občina Medvode. Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

   Vrednost projekta:
  Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
   7.058,58 EUR 5.190,00 EUR 1.868,60 EUR

   

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

  11.11.2019 – Obveščamo vas, da je zaživel nov povezovalni turistični portal šestih občin LAS za mesto in vas.

  POVEZAVA