• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Obrazci

  Spodaj najdete vloge in obrazce, ki so razdeljeni po vsebinskih področjih.

  Predšolsko varstvo, šola, izobraževanje, mladi

  Zdravstvo, socialno varstvo

  Pogrebna dejavnost

  Podjetništvo, gostinstvo, turizem, prireditve

  Promet, cestne zapore

  Gradnja, infrastruktura, raba zemljišč, javne površine, NUSZ

  Šport

  Oglaševanje in plakatiranje

  Gospodarske javne službe (vodovod, kanalizacija, …)

  Naravne nesreče