• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • VABILO NA ZBOR UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI – KOMOK

  Skladno s 4. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/16)  sklicujem

  ZBOR UPORABNIKOV OZIROMA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

  ki bo v sredo, 1. februarja 2017, ob 18. uri, v  prostorih Občine Komenda – velika sejna soba na Glavarjevi cesti 104 v Komendi.

  Stanislav Poglajen, l.r.

  Župan Občine Komenda

  Vabilo