• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 2. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles pred zasedanjem Občinskega sveta:

   

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 17.12.2018 – VABILO

  Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – NE ZASEDA

  Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja – NE ZASEDA

  Odbor za kmetijstvo – NE ZASEDA

  Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – NE ZASEDA

  Odbor za družbene dejavnosti – NE ZASEDA

  Statutarno pravna komisija – NE ZASEDA