• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Ureditev otroških igrišč na območju LAS

  Občina Komenda in Občina Vodice sta bili uspešni v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za ureditev otroških igrišč v obeh občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v mesecu septembru odobrena nepovratna sredstva v višini 54.938,81 EUR. Projekt vključuje opremo osmih otroških igrišč na območju občine Komenda in občine Vodice in s tem prebivalcem naselij v obeh občinah prinaša nove urejene in prosto dostopne površine za preživljanje prostega časa in medsebojno druženje na območju občine kjer prebivajo.

  V občini Komenda so otroška igrišča urejena na novih lokacijah. Oprema se je postavila na naslednjih lokacijah: v Suhadolah (80 m2) 1 večnamensko igralo, v Mostah (90 m2) 1 večnamensko igralo, 2 košarkarska koša in dve klopci,  na  Gmajnici (100 m2) 4 igrala in dve klopci, ter na Križu (100 m2) 3 igrala. Na Gmajnici je otroško igrišče locirano poleg teniških igrišč in je proti vodi ograjeno s panelno ograjo. V Mostah je igrišče v neposredni bližini osnovne šole in vrtca; košarkarska koša sta postavljena na že asfaltirano in zarisano igrišče. Pridobljenih bo 370 m2 novih urejenih površin za otroška igrišča v občini Komenda. Na Križu se igrišče nahaja za gasilnim domom.

  Z nabavo in postavitvijo otroških igral na območju občin Komenda in Vodice bosta občini poskrbeli za osnovno infrastrukturo, ki bo zagotavljala družbeni, socialni in motorični razvoj otrok. Dodatno pa bosta, ko bodo epidemiološke razmere v državi to dopuščale, ob uvajanju igral v uporabo, organizirani tudi  dve delavnici (ena v vsaki občini), kjer bodo s pomočjo društev, šole in animatorjev, uporabnikom, predvsem pa otrokom predstavljeni varni načini uporabe igral, staršem pa bo predstavljen pomen druženja in ohranjanja osebnih stikov v vaških jedrih.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Otroško igrišče na Križu

  Otroško igrišče v Mostah

  Otroško igrišče v Suhadolah