• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

  7. UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

  13.09.2020

  Povzetek:

  Občina Komenda in Občina Vodice sta bili uspešni v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za ureditev otroških igrišč v obeh občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-178/2018/8 z dne 8. 9. 2020  odobrena nepovratna sredstva v višini 54.938,81 EUR. Projekt vključuje opremo osmih otroških igrišč na območju občine Komenda in občine Vodice in s tem prebivalcem naselij v obeh občinah prinaša nove urejene in prosto dostopne površine za preživljanje prostega časa in medsebojno druženje na območju občine kjer prebivajo.

  V občini Komenda bodo otroška igrišča urejena na novih lokacijah. Oprema se bo postavila na naslednjih lokacijah: v Suhadolah (80 m2) 1 večnamensko igralo, v Mostah (90 m2) 1 večnamensko igralo, 2 košarkarska koša in dve klopci,  na  Gmajnici (100 m2) 4 igrala in dve klopci, ter na Križu (100 m2) 3 igrala. Na Gmajnici bo otroško igrišče locirano poleg teniških igrišč in bo proti vodi ograjeno s panelno ograjo. V Mostah bo igrišče  v neposredni bližini osnovne šole in vrtca; košarkarska koša bosta postavljena na že asfaltirano in zarisano igrišče. Pridobljenih bo 370 m2 novih urejenih površin za otroška igrišča v občini Komenda.

  V Občini Vodice se bodo igrala postavila na že obstoječa igrišča. V Skaručni 4 nova igrala z varovano površino  okrog 100 m2 , v Vodicah 22 novih ravnotežnih elementov   v skupni dolžini 52 m, v Utiku 4 nova igrala z varovano površino 100 m2, v Polju 2 igrali na 34 m2 varovanih površin. Skupaj preko 300 m2 varovanih površin.

  Cilji: 

  Razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture,  spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja

  Glavne dejavnosti:

  Cilji bodo doseženi s samo postavitvijo igral in varnostnih podlog, dodatno pa bodo ob uvajanju igral v uporabo, organizirani tudi vsaj dve delavnici (ena v vsaki občini), kjer bodo s pomočjo društev, šole in animatorjev, uporabnikom, predvsem pa otrokom predstavljeni varni načini uporabe igral, staršem pa bo predstavljen pomen druženja in ohranjanja osebnih stikov v vaških jedrih.

  Pričakovani rezultati: 

  Povečanje obiskovanosti otroških igrišč v obeh občinah; povečanje aktivnega življenjskega sloga; zmanjšanje igre in druženja ob prometnicah, ki pomenijo veliko nevarnost zaradi prometa; obogatena ponudba prostočasnih oziroma športnih dejavnostih otrok.

  Partnerji projekta:

  Vodilni partner: Občina Komenda, partner: Občina Vodice

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

  Vrednost projekta:
  Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
  73.251,75 EUR 54.938,81 EUR 18.312,94 EUR

  Objava v Aplenci 12/2012

   

   

  30.07.2021

  POLETJE NA OTROŠKIH IGRIŠČIH

  »Ureditev otroških igrišč na območju LAS« se imenuje projekt, ki sta ga občini Komenda in Vodice, z izvedbo otroških delavnic, to poletje pripeljali h koncu. Projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, je v vsaki občini  prenovil oziroma uredil po štiri igrišča.  V Občini Komenda so se igrišča uredila v Suhadolah, Mostah, na Gmajnici in na Križu.  Veseli nas, da so igrišča že postala živahen prostor, kjer se vsakodnevno srečujejo otroci, njihovi starši in stari starši.

  Lepo vreme nas vabi, da gremo z otroki na otroško igrišče. Da pa bo igranje kar se da varno, je potrebno otroke tudi seznaniti s pravili varnega vedenja na igrišču. In prav z namenom, da bi spoznali varno uporabo igral, se družili in zabavali je Občina Komenda skupaj z Društvom za mladinsko dejavnost Mravljišče v petek 23. julija na otroškem igrišču na Gmajnici izvedla otroško delavnico.

  Otroci, ki preživljajo počitniške dopoldneve v počitniškem varstvu v Mravljišču, so se ta dan že zgodaj zjutraj odpravili na otroško igrišče. Otroke so  animatorji Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče najprej seznanili z varno uporabo igral in jim predstavili pravila in opozorila, ki so v ta namen nameščena na otroškem igrišču.

  Da bi spoznali kako drugače so se igrali naši dedki in babice, so se otrokom na igrišču pridružile tudi babice, ki so jim povedale kako so se igrali včasih, ko so bile igre in igrače drugačne od današnjih. V starih časih ob vsem delu, ki so ga imeli otroci doma in na polju, niso imeli veliko prostega časa. Proste urice pa so seveda, tako kot tudi današnji otroci, izkoristili za igro. Lovili so se okrog hiše, se skrivali in igrali različne igrice. Naredili so si vrbove piščali, gugalnice in pletli venčke iz marjetic. Tudi otroci so povedali kaj so jim o igranju v starih časih že povedali dedki in babice. Prav veselo in zabavno je bilo, ko smo se vsi skupaj igrali »gnilo jajce« in se šli »telefonček«. Otroci pa so se seveda z veseljem igrali tudi na novih igralih.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.