• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Talna označba med Športno dvorano in Pošto v Komendi

  V okviru obnove talnih označb se je na novo označila že obstoječa prometna signalizacija na lokaciji med Pošto v Komendi in Športno dvorano. Z rumeno barvo se je označila intervencijska pot, ki označuje pot namenjeno intervencijskim vozilom. Skladno s področno zakonodajo je zaradi zagotavljanja nemotenega prehoda intervencijskih vozil znotraj označb prepovedano ustavljanje ali parkiranje vozil.

  Prosimo za upoštevanje prometne ureditve