• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • STRALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  Občina Komenda objavlja Stališča do pripomb in predlogov  dopolnjenega osnutka  Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica in okoljskega poročila za to območje.

  Več informacij