• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • STARA HIŠNA IMENA – 2 del

  4. STARA HIŠNA IMENA – 2

  Opis projekta

  Projekt kljubuje trendom opuščanja starih hišnih imen, ki so se oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju.

  Cilj projekta je identificirati najmanj 620 hišnih imen ter z njimi označiti najmanj 310 domačij. Poleg tega bo organiziranih najmanj 8 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdane najmanj 3 publikacije.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Vodice
  Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode

  Podatki o financiranju: Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Vrednost projekta

  Skupna vrednost     Sofinanciran delež    Lastna sredstva

    23.770,50 €           18.827,88 €              5.942,62 €

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

  11.11.2020-

  Zaključek zbiranja hišnih imen

  V okviru projekta Stara hišna imena 2 posredujemo KONČNO OBVESTILO

  Foto: Klemen Klinar

  Foto: Klemen Klinar