• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Stališča do pripomb v postopku priprave DPN za DV 2 x 110 kV Kamnik-Visoko

  MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, URAD ZA PROSTOR

  objavlja

  Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve študije variant in okoljskega poročila državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 100 kV Kamnik – Visoko.

  Poročilo je objavljeno tudi na spletni strani  MZIP

  Stališča: