• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA OKOLJSKO POROČILO

  Objavljamo Stališča do pripomb in predlogov na okoljsko poročilo za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega načrta (OPPN) območja KO 5 Hipodrom / športno središče

  Stališča do pripomb in predlogov