• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  Občina Komenda objavlja Stališča do pripomb in predlogov  dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja MO 4 – Sloga Moste.

  Več informacij