• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  Objavljamo Stališča do pripomb in predlogov dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda za enoto urejanja prostora SU 9

  Stališča do pripomb in predlogov