• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4)

  Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4) – osnutek za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora po 111. členu ZUreP-2.

  ODLOK

  GRAFIKA