• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SPREMEMBA URNIKA ODVOZA RJAVE POSODE V ZIMSKIH MESECIH

  S 1.11.2019 začenjamo s spremenjenim urnikom odvoza rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Po novem bomo rjave posode v zimskih mesecih, se pravi novembra, decembra, januarja, februarja in marca, praznili na 14 dni.

  V skladu z našim predlogom in potrditvijo Občinske Uprave Občine Komenda, s 1.11.2019 začenjamo z novim režimom praznjenja rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Po novem bomo praznjenje rjavih posod izvajali na 14 dni in ne več tedensko, kot je to veljalo do sedaj. Praznjenje na 14 dni bomo izvajali v zimskih mesecih, v obdobju od novembra do marca. Praznjenje bo potekalo v sodih tednih oziroma v tednih, ko praznimo tudi posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom). Dan praznjenja za posamezno naselje oziroma ulico ostaja nespremenjen, se pravi ob četrtkih. Za spremembo smo se odločili, ker v navedenem obdobju beležimo manjše količine zbranih biološko razgradljivih odpadkov in ni dejanske potrebe po pogostosti praznjenja na tedenski ravni. Nižje stroške iz naslova manjše pogostosti praznjenja rjave posode bomo upoštevali v naslednjem enoletnem obračunskem obdobju, po potrditvi elaborata v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).

  KOLEDAR PRAZNJENJA PO TEDNIH (2019-20)