• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 8. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Odbor za kmetijstvo
  Ponedeljek, 14.9.2015 ob 17:00 uri

  Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja
  Ponedeljek, 14.9.2015 ob 18:00 uri

  Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance
  Ponedeljek, 14.9.2015 ob 20:00 uri