• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 7. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija – 12.09.2019 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za kmetijstvo – 12.09.2019 ob 18.00 uri – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja12.09.2019 ob 19.00 uri – VABILO
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – 16.09.2019 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 16.09.2019 ob 17.30 uri – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 16.09.2019 ob 18.30 uri – VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – NE ZASEDA