• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 7. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
  Četrtek, 11.6.2015 ob 17:00 uri

  Odbor za družbene dejavnosti:
  Četrtek, 11.6.2015 ob 17:30 uri

  Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance
  Četrtek, 11.6.2015 ob 19:30 uri

  Odbor za kmetijstvo:
  Ponedeljek, 15.6.2015 ob 17:00 uri

  Odbor za komunalo, ceste , urejanje prostora in varstvo okolja:
  Ponedeljek, 15.6.2015 ob 19:00 uri