• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Odbor za družbene dejavnosti:
  Četrtek, 16.4.2015 ob 17:30 uri

  Odbor za kmetijstvo:
  Četrtek, 16.4.2015 ob 19:30 uri

  Odbor za komunalo, ceste , urejanje prostora in varstvo okolja:
  Četrtek, 16.4.2015 ob 19:30 uri