• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 5. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 04.04.2019 – VABILO
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – 04.04.2019 – VABILO
  • Statutarno pravna komisija – 04.04.2019 – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja04.04.2019 – VABILO
  • Odbor za kmetijstvo – 08.04.2019 – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 08.04.2019 – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 08.04.2019 – VABILO