• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 4. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija – 28.02.2019 – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja28.02.2019 – VABILO
  • Odbor za kmetijstvo – 04.03.2019 – VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 04.03.2019 – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 04.03.2019 – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – NE ZASEDA
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – NE ZASEDA