• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 3. SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Termini sestankov stalnih delovnih teles pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija17.01.2019VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja17.01.2019VABILO
  •  Odbor za kmetijstvo21.01.2019VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 21.01.2019VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance21.01.2019VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 21.01.2019VABILO
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – NE ZASEDA