• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ PRED 15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – Vabilo
  Sreda, 12.10.2016 ob 17:00 uri

  Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – Vabilo
  Četrtek, 13.10.2016 ob 17:00 uri

  Odbor za družbene dejavnosti – Vabilo
  Četrtek, 13.10.2016 ob 18:00 uri

  Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja – Vabilo
  Četrtek, 13.10.2016 ob 19:30 uri

  Odbor za kmetijstvo – Vabilo
  Ponedeljek, 17.10.2016 ob 17:00 uri

  Statutarno pravna komisijaVabilo
  Ponedeljek, 17.10.2016 ob 18:00 uri

  Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance – Vabilo
  Ponedeljek, 17.10.2016 ob 19:00 uri