• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SESTANKI ODBOROV IN KOMISIJ – PREKLICANO ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

  PREKLICANO ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

  Obveščamo  vas, da zaradi nastale situacije v državi, PREKLICUJEMO sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Komenda (seja je bila sklicana za 19. marca 2020, ob 17. uri) in vseh odborov Občinskega sveta pred predvideno 10. sejo Občinskega sveta Občine Komenda.

  Prosimo za razumevanje !

  Stanislav Poglajen

  župan

  Termini sestankov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Komenda pred zasedanjem Občinskega sveta:

  • Statutarno pravna komisija – 12.03.2020 ob 17.00 uri – VABILO
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – 12.03.2020 ob 17.30 uri – VABILO
  • Odbor za družbene dejavnosti – 16.03.2020 ob 17.00 uri – VABILO
  • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja16.03.2020 ob 17.30 uri – VABILO
  • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance – 16.03.2020 ob 19.00 uri – VABILO
  • Odbor za kmetijstvoNE ZASEDA
  • Odbor za drobno gospodarstvo in turizem – NE ZASEDA