• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

   

   

   

  21.11.2018

  1. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Komenda 18.11.2018
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Občinski svet Občine Komenda dne 18.11.2018

  10.11.2018

  V NEDELJO, 18.11.2018 BODO POTEKALE REDNE VOLITVE ŽUPANA OBČINE KOMENDA IN REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA.

  Vsa volišča bodo odprta med 7:00 in 19:00 uro.

  1. Volišče številka 16401001 bo v prostorih Osnovne šole Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda za volivke in volivce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi.
  2. Volišče številka 16401002 bo v prostorih Gasilskega doma Križ, Križ 3 c, 1218 Komenda za volivke in volivce naselja Križ.
  3. Volišče številka 16402001 bo v prostorih Osnovne šole Komenda Moste, Moste 40, 1218 Komenda za volivke in volivce naselij: Moste, Suhadole in Žeje pri Komendi.

  PREDČASNO GLASOVANJE bo na volišču številka 16400901 v Sejni sobi Občine Komenda na Glavarjevi cesti 104 (Glavarjeva bolnica), 1218 Komenda v sredo, 14.11.2018, med 7:00 in 19:00 uro

  26.10.2018 – 30.01.2019 umik osebnih podatkov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov

  1. Seznam potrjenih kandidatur za župana Občine Komenda za lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018
  2. Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Komenda v volilni enoti 1 – Komenda za lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018
  3. Seznam potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Komenda v volilni enoti 2 – Moste za lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018

  23.10.2018

  1. Opomnik za posredovanje zaupnikov kandidatur
  2. Sklep o postopku izvedbe javnega žrebanja za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur za volitve članov Občinskega sveta, ki bodo 18.11.2018

  Potrjene kandidature

  za župana

  predlagatelj: datum potrditve
  Mirko Pogačar in skupina volivcev 22.10.2018

  za občinski svet

  predlagatelj: datum potrditve
  Iniciativni odbor Liste Marjana Šarca v občini Komenda 22.10.2018
  Mirko Kepic in skupina volivcev 22.10.2018
  OO SLS KOMENDA 22.10.2018
  OO DeSUS  KOMENDA 22.10.2018
  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, OO N.SI KOMENDA 22.10.2018
  OO SDS KOMENDA 22.10.2018
  ZBOR ČLANOV SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA 22.10.2018

  19.10.2018

  Obvestilo za volivke in volivce

  Vložene kandidature

  za župana

  kandidat za župana: STANISLAV POGLAJEN; predlagatelj: Mirko Pogačar in skupina volivcev; datum vložitve: 10.10.2018 ob 10:00 uri.

  za člane občinskega sveta

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: Iniciativni odbor Liste Marjana Šarca v občini Komenda; ime stranke: LISTA MARJANA ŠARCA;  datum vložitve: 10.10.2018 ob 15:45 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: Mirko Kepic in skupina volivcev; ime liste: LISTA TRN;  datum vložitve: 12.10.2018 ob 7:35 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: OO SLS KOMENDA; ime stranke: SLS – Slovenska ljudska stranka;  datum vložitve: 17.10.2018 ob 09:40 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: OO DeSUS  KOMENDA; ime stranke: DeSUS – Demoktatična stranka upokojencev Slovenije;  datum vložitve: 17.10.2018 ob 14:45 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, OO N.SI KOMENDA; ime stranke: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEKOMRATI;  datum vložitve: 17.10.2018 ob 14:50 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: OO SDS KOMENDA; ime stranke: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS;  datum vložitve: 17.10.2018 ob 16:40 uri

  Volilna enota: VE 1 in VE 2; predlagatelj: ZBOR ČLANOV SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA; ime stranke: SMC STRANKA MODERNEGA CENTRA;  datum vložitve: 18.10.2018 ob 07:30 uri

  10.10.2018

  Sklep o spremembi sklepa o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe objav v Aplenci – Glasilu občine Komenda v času volilne kampanje za redne lokalne volitve v letu 2018 na območju Občine Komenda

  Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je omogočeno spremljanje vnosov kandidatur oziroma kandidatnih list, po opravljenem glasovanju pa tudi spremljanje rezultatov volitev v občini in vseh drugih občinah.

  21.09.2018

  Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Komenda za volilno leto 2018

  13.09.2018

  Sklep o določitvi načina plakatiranja v času volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018 – rok: 12.10.2018

  Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje v času volilne kampanje za redne lokalne volitve 2018

  10.09.2018

  Sklep o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe objav v Aplenci – Glasilu občine Komenda v času volilne kampanje za redne lokalne volitve v letu 2018 na območju Občine Komenda – SPREMENJENOsprememba sklepa

  03.09.2018

  Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za določanje liste kandidatov s strani volivcev za Volilno enoto 1 in Volilno enoto 2 Občine Komenda za lokalne volitve 2018

  Povezava na objavo na spletni strani MNZ

  Potrjevanje podpor volivcev kandidaturi za župana Občine Kamnik in Komenda, in kandidaturi oziroma listi kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik in Komenda dopis UE Kamnik

  27.08.2018

  Obrazci za kandidiranje in instruktivni obrazci – Državna volilna komisija

  23.07.2018

  Obrazci za podporo volivcev – Državna volilna komisija

  19.07.2018

  1. Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Komenda za redne volitve v Občinski svet Občine Komenda in volitve župana Občine Komenda za volilno leto 2018
  2. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev kandidaturi za župana v Občini Komenda za lokalne volitve 2018
  3. Poziv k posredovanju predlogov za imenovanje predsednikov in članov Volilnih odborov in njihovih namestnikov za lokalne volitve 2018
  4. Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Občine Komenda

  16.07.2018

  Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov – Uradni list RS

  15.06.2018

  Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

  26.04.2018

  Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Komenda

  Prijavni obrazec