• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Priporočilo lastnikom zemljišč

  V nadaljevanju objavljamo priporočilo lastnikom zemljišč na komasacijskih območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas o razdruževanju parcel na omenjenem območju.

  PRIPOROČILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

  Spoštovani,

  komasaciji kmetijskih zemljišč na območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas sta bili končani že leta 2021, a so nas iz Geodetske družbe Ljubljana (v nadaljevanju GDL), ki je za obe območji pripravila novi razdelitvi zemljišč, opozorili, da nekateri lastniki oz. solastniki posameznih parcel še niste sprovedli razdružitev solastnine. Med komasacijo ste bili seznanjeni, da v tem postopku spreminjanje lastništva ni možno, zato je geodet v primerih, ko je bilo na starih parcelah vpisanih več solastnikov, oblikoval prav toliko novih parcel – vse z namenom, da se s kasnejšimi razdružilnimi pogodbami lahko vpišete vsak na svojo parcelo. Informativni primer: če sta na stari parceli s površino 1000 m2 bila dva solastnika s polovičnim lastništvom, je geodet oblikoval dve novi parceli (denimo »A« in »B«) s po cca 500 m2, na obeh pa sta tudi po končani komasaciji še vedno oba polovična solastnika. Razdružitev sicer ni obvezna, saj se solastnika lahko dogovorita, da bo prvi obdeloval parcelo »A«, drugi pa parcelo »B« – problem pa nastane pri morebitni prodaji solastniškega deleža tretjim osebam, v dednih postopkih ipd., ko se opisano razmerje s spremembami lastništva lahko poruši. Zato je smiselno, da solastnika čimprej uredita razdružitev, s katero bo eden od njiju postal lastnik parcele »A«, drugi pa parcele »B«.

  Opisan primer je zaradi lažjega razumevanja enostaven – velikokrat je solastnikov več in v različnih solastniških deležih, zato bi ob morebitnih prodajah, dediščinah ipd. prišlo do situacij, ko parcel kasneje ne bi več bilo možno razdruževati na način, predviden v komasacijskem postopku. Na ta problem nas je v izogib kasnejšim komplikacijam opozorila prav GDL.

  Priporočamo torej, da solastniki parcel čimprej uredite razdružitve na način, kot ga je v novi parcelaciji predvidela GDL.

  Za dodatne informacije lahko pokličete na 01 72 47 400 ali pa pošljete vprašanja na obcina@komenda.si.

  Marjan Potočnik, Občina Komenda