• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja

  predsednik Zoran Sodnik
  član Jožef Sušnik
  član – namestnik predsednika Rok Zupančič
  članica Mojca Šraj
  član Mirt Kump
  član Janez Dolinar
  član Tomaž Lamovšek

  UDELEŽBA NA SEJAH ODBORA

  12. Seja 15. 02. 2021

  • Zapisnik

  11. Seja 7. 12. 2020

  10. Seja 19. 10. 2020

  9. Seja 10. 9. 2020

  8. Seja 11. 6. 2020

  7. Seja 06.02.2020

  6. Seja 19.12.2019

  5. Seja 12.09.2019

  4. Seja 13.06.2019

  3. Seja 04.04.2019

  2. Seja 28.02.2019

  1. Seja 17.01.2019

  ARHIV ZA OBDOBJE 2014 – 2018