• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja

  predsednik Zoran Sodnik
  član Jožef Sušnik
  član – namestnik predsednika Rok Zupančič
  članica Mojca Šraj
  član Mirt Kump
  član Janez Dolinar
  član Tomaž Lamovšek

  UDELEŽBA NA SEJAH ODBORA

  8. Seja 11. 6. 2020

  • Zapisnik

  7. Seja 06.02.2020

  6. Seja 19.12.2019

  5. Seja 12.09.2019

  4. Seja 13.06.2019

  3. Seja 04.04.2019

  2. Seja 28.02.2019

  1. Seja 17.01.2019

  ARHIV ZA OBDOBJE 2014 – 2018