• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance

  predsednik Aleš Marinko
  član – namestnik predsednika Roman Koncilija
  član Jožef Sušnik
  član Roman Dobnikar
  članica Polona Osolnik
  član Dejan Schaubach
  članica Klara Berlec

  UDELEŽBA NA SEJAH ODBORA

  17. Seja 18. 10. 2021

   

  16. Seja 13. 09. 2021

  15. Seja 10. 06. 2021

  14. Seja 19. 04. 2021

  13. Seja 22. 03. 2021

  12. Seja 15. 02. 2021

  11. Seja 7. 12. 2020

  10. Seja 19. 10. 2020

  9. Seja 14. 9. 2020

  8. Seja 15. 6. 2020

  7. Seja 10. 2. 2020

  6. Seja 19. 12. 2019

  5. Seja 16. 9. 2019

  4. Seja 17. 6. 2019

  3. Seja 8. 4. 2019

  2. Seja 04.03.2019

  1. Seja 21. 1. 2019

  ARHIV ZA OBDOBJE 2014 – 2018