• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance

  predsednik Aleš Marinko
  član – namestnik predsednika Roman Koncilija
  član Jožef Sušnik
  član Roman Dobnikar
  članica Polona Osolnik
  član Dejan Schaubach
  članica Klara Berlec

  UDELEŽBA NA SEJAH ODBORA

  9. Seja 14. 9. 2020

  8. Seja 15. 6. 2020

  7. Seja 10. 2. 2020

  6. Seja 19. 12. 2019

  5. Seja 16. 9. 2019

  4. Seja 17. 6. 2019

  3. Seja 8. 4. 2019

  2. Seja 04.03.2019

  1. Seja 21. 1. 2019

  ARHIV ZA OBDOBJE 2014 – 2018