• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance

  predsednik Aleš Marinko
  član Roman Koncilija
  član Jožef Sušnik
  član Jože Šimenc
  član Klemen Vidic
  član Miran Erce
  članica Klara Berlec

  UDELEŽBA NA SEJAH ODBORA

  23. Seja 13.9.2018

  22. Seja 11.06.2018

  21. Seja 12.04.2018

  20. Seja 12.02.2018

  19. Seja 11.12.2017

  18. Seja 19.10.2017

  17. Seja 14.09.2017

  16. Seja 15.06.2017

  15. Seja 30.03.2017

  14. Seja 16.02.2017

  13. Seja 15.12.2016

  12. Seja 17.11.2016

  11. Seja 17.10.2016

  10. Seja 23.06.2016

  9. Seja 10.03.2016

  8. Seja 21.01.2016

  7. Seja 10.12.2015

  6 Seja 19.10.2015

  5. Seja 14.09.2015

  4. Seja 11.06.2015

  3. Seja 16.03.2015

  2. Seja 19.01.2015

  1. Seja 15.12.2014