• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance

  Mandat 2022 - 2026

  Mirko POGAČAR

  Predsednik

  Aleš MARINKO

  Član

  Klara BERLEC

  Član

  Damjan URANIČ

  Član

  Mateja VRANIČAR ERMAN

  Član

  Roman KONCILIJA

  Član

  Jože ŠIMENC

  Član

  1. Seja 27.01.2023

  Mandat 2018 - 2022

  predsednik Aleš Marinko
  član – namestnik predsednika Roman Koncilija
  član Jožef Sušnik
  član Roman Dobnikar – Predčasno prenehanje mandata 04.10.2022
  članica Polona Osolnik
  član Dejan Schaubach
  članica Klara Berlec
  UDELEŽBA NA SEJAH ODBORA
  22. Seja 17. 10. 2022 21. Seja 13. 6. 2022 20. Seja 4. 4. 2022 19. Seja 3. 2. 2022 18. Seja 20. 12. 2021 17. Seja 18. 10. 2021 16. Seja 13. 09. 2021 15. Seja 10. 06. 2021 14. Seja 19. 04. 2021 13. Seja 22. 03. 2021 12. Seja 15. 02. 2021 11. Seja 7. 12. 2020 10. Seja 19. 10. 2020 9. Seja 14. 9. 2020 8. Seja 15. 6. 2020 7. Seja 10. 2. 2020 6. Seja 19. 12. 2019 5. Seja 16. 9. 2019 4. Seja 17. 6. 2019 3. Seja 8. 4. 2019 2. Seja 04.03.2019 1. Seja 21. 1. 2019
  ARHIV ZA OBDOBJE 2014 – 2018