• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  predsednik Roman Koncilija
  član Aleš Marinko
  član Roman Dobnikar
  članica Martina Prezelj
  član Alojzij Gašperlin

  UDELEŽBA NA SEJAH KOMISIJE

  5. Seja 17.06.2019

  4. Seja 04.04.2019

  3. Seja 04.03.2019

  2. Seja 21.01.2019

  1. Seja 17.11.2018

  DOKUMENTACIJA ZA OBDOBJE 2014 – 2018