• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Občinska uprava

  Direktorica občinske uprave: mag. Majda Ravnikar
  Podsekretarka, direktorica občinske uprave
  Tajništvo: Klavdija Rehberger
  Sistemski administrator VI v občinski upravi
  Martina Bajde
  Višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in finančni nadzor
  Marjan Potočnik
  Podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja
  Mira Koritnik
  Višja svetovalka za premoženjske zadeve in investicije
  Mateja Drolc
  Višja svetovalka za družbene dejavnosti
  Renata Petrič
  Računovodja VII/2 (III)

  Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov