• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Občinska uprava

  Direktor občinske uprave: 
  Tajništvo: Klavdija Rehberger
  Sistemski administrator VI v občinski upravi
  Martina Bajde
  Višja svetovalka za finance, gospodarske dejavnosti, proračun, projektno delo in finančni nadzor
  Marjan Potočnik
  Podsekretar za urejanje prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja
  Špela Urh
  Višja svetovalka za gospodarske in družbene dejavnosti
  Mateja Drolc 
  nadomešča: Mateja Tatjana Lah
  Višja svetovalka za družbene dejavnosti
  Renata Petrič
  Računovodja VII/2 (III)