• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PREDLOGA SPREMEMBE STATUTA OBČINE KOMENDA – hitri postopek

  Na podlagi 62. člena in v povezavi s 4. odstavkom 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo predlog  spremembe Statuta občine Komenda – hitri postopek.

  V času javne razprave od vključno 24. 02. 2021 do vključno 03. 03. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb Statuta Občine Komenda« ),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb Statuta Občine Komenda«).

  Poziv