• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI SLUŽBENIH AVTOMOBILOV V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo  predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi službenih avtomobilov v Občini Komenda.

  V času javne razprave od vključno 18 04. 2021 do vključno 19. 05. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o uporabi službenih avtomobilov v Občini Komenda«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe  k predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o uporabi službenih avtomobilov v Občini Komenda«).

  Poziv