• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU PRAVILNIKA O ŠPORTNIH PRIZNANJIH V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Pravilnika o športnih priznanjih v občini Komenda

  V času javne razprave, od 19. novembra 2016 do 20. decembra 2016, morebitne pripombe in predloge k predlogu pravilnika lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o športnih priznanjih v občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina.komenda@siol.net s pripisom »Pripombe na predlog Pravilnika o športnih priznanjih v občini Komenda«.

  Poziv