• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O ODVAJANJU KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode – prva obravnava

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 04. 04. 2018 do vključno 05. 05. 2018, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »»Pripombe na predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode« «.

  Poziv