• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda – prva obravnava 

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 16. avgusta 2019 do vključno 16. septembra 2019, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda«.

  Poziv