• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH AKTA O USTANOVITVI ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI SISTEM KOMENDA – MOSTE – KRIŽ

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – prva obravnava.

  V času javne razprave, od 6. oktobra 2016 do 7. novembra 2016, morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Zavoda KKS KOMOK« ali
  • v elektronski obliki na naslov: komenda@siol.net s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Zavoda KKS KOMOK«.

  Poziv