• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O RAVNANJU Z ZAPUŠČENIMI ALI NEPRAVILNO PARKIRANIMI VOZILI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda – prva obravnava

  Med javno razpravo, ki traja od vključno 10. 01. 2019 do vključno 10. 02. 2019, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini Komenda«.

  Poziv