• podatki

    Zajčeva cesta 23
    1218 Komenda


    obcina@komenda.si

    Telefon: 01/ 724 74 00
    Faks: 01 / 834 13 23

  • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

    Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

    ODLOK O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA – prva obravnava.

    Med javno razpravo, ki traja od vključno  27. novembra 2017 do 27. decembra 2017, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka, in sicer:

    • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Komenda« ali
    • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Komenda«.

    Poziv