• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA PROGRAM SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA BOLJŠO DOSTOPNOST DO IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program slošne oziroma družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnikahitri postopek.  

  V času javne razprave od vključno 30.05.2022 do vključno 13.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »pripombe na predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »pripombe na predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oziroma družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika«).

  Poziv