• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 6. oktobra 2020 do 5. novembra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »»Pripombe na predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda«.

  Poziv

   

  06.11.2020

  Poročilo