• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016 in 12/2020) objavljamo predlog  Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda.

  V času javne razprave od vključno 26. 01. 2021 do vključno 24. 02. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda«).

  Poziv

  26.02.2021

  Poročilo