• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA ZA PRIMER POTRESA V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo

  predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda.

  V času javne razprave, od 30. januarja 2017 do 6. marca 2017, morebitne pripombe in predloge k predlogu pravilnika lahko posredujete:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda« ali
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »Pripombe na predlog Načrta zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda«.

  Poziv