• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POOSTREN NADZOR NAD LOČEVANJEM ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

  Že dalj časa opažamo, da posamezniki na ekološke otoke odlagajo tudi večje količine drugih vrst komunalnih odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo, zato vas obveščamo o poostrenem nadzoru nad pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov v okviru ekoloških otokov.

  Kontrolo bodo opravljali za pooblaščeni delavci družbe Publikus skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodic.

  Obvestilo