• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Pogrebne storitve

  Pogrebna dejavnost

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  24 – urna dežurna služba na območju občine Komenda

  S 26. 10. 2021 Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. pričenja na celotnem območju občine Komenda izvajati 24 – urno dežurno službo prevzema in prevoza pokojnih, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list št. 62/2016) in z Odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 10/2017) .

  Dežurno službo mora po zakonu izvesti izključno Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.,  ki izvede vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

  NAVODILO
  Svojci umrlega, zdravnik oziroma pristojna uradna oseba pokliče dežurno službo Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. na telefonsko številko 041 634 948 in naročijo izvedbo dežurne službe.
  Po prihodu na kraj, se na podlagi prejete listine o smrti, pokojnika prevzame in prepelje v hladilne prostore izvajalca javne službe, lociranih na Cankarjevi cesti 11, 1241 Kamnik.

  Z naročnikom  pogreba se naknadno dogovori o nadaljnjih postopkih, vezanih na izvedbo pogreba oziroma na predajo pokojnika izbranemu izvajalcu pogrebne storitve. Pokojnika lahko prevzame izvajalec pogreba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/2016) in ima pridobljeno dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.

  CENA
  Cena 24-urne dežurne službe znaša 125,25 EUR (brez 9,5 % DDV).

  _____________________________________________
  Izvajalci pogrebne storitve:
  KPK d.o.o. Kamnik
  Pogrebnik d.o.o.