• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • PANORAMA APP PETIH OBČIN

  8. PANORAMA APP PETIH OBČIN

  Občine Medvode, Vodice, Komenda, Trzin in Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Panorama App petih občin« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-102/2020/5 z dne 11.12.2020 odobrena nepovratna sredstva v višini 38.619,40 EUR.

  Šest sosedskih in prijateljskih občin, povezanih v LAS Za mesto in vas je že pred časom vzpostavilo zanimiv projekt, s katerim je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice. Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta. Projekt se je izkazal kot potreben in je pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se je v celoti vklopil v informativni sklop  povezanih občin.

  S projektom Panorama App pa želimo narediti še korak naprej in informativne vsebine, ki so objavljene na enostavnem spletnem portalu, prenesti v sodobno aplikacijo za mobilne telefone, ki bo pomenila novo uporabniško izkušnjo za vse obstoječe in bodoče uporabnike aplikacije, obenem pa bo pomenila inovativno prilagoditev novim razmeram na področju turizma in kulturnih prireditev, ki se bodo nedvomno vzpostavile na podlagi epidemije virusa COVID-19. Projekt bo poleg prenosa vsebin aplikacije  na mobilne naprave omogočil tudi pripravo preglednih digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskih filmov za najbolj prepoznavne lokacije posamezne občine. S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo. Hkrati bomo poskrbeli tudi za tiskane vsebine za vse tiste, ki mobilno tehnologijo uporabljajo manj pogosto. Natisnili bomo zgibanke, trganke in zemljevide, ki bodo primerni za obešanje na steno. Pomembno pa je še to, da mobilna aplikacija omogoča preplet digitalnega in analognega sveta. Na fizičnem zemljevidu bo uporabnike s pomočjo mobilne aplikacije nagovorila znana osebnost, pojavili se bodo zračni posnetki pokrajine, vdelani v zemljevid, točke zanimivosti (POI) na zemljevidu bodo ponudile video posnetke, galerijo in povezavo na google maps navigacijo, za piko na i bo mogoče vizualno preveriti še prikaz letnih časov.

  Namen projekta je najti nove skupine obiskovalcev regije, ki se razprostira severno od Ljubljane in sočasno že obstoječim obiskovalcem omogočiti sodobno in tehnološko napredno možnost seznanjanja s turističnimi, kulinaričnimi in kulturnimi informacijami v regiji. Namen projekta je tudi trajnostna oblika prehoda v digitalno okolje na področju promocije turističnih in kulturnih znamenitosti in povečan obisk teh znamenitosti s strani domačinov in vseh ostalih prebivalcev Slovenije, ki bodo v novih okoliščinah več prostega časa preživeli v domačem okolju.

  Partnerji projekta:
  Vodilni partner:  Občina Medvode
  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Komenda.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   Vrednost projekta:
  Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
  57.638,40 EUR 38.619,40 EUR 19.019,00 EUR

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/