• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • VLAGANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

  Do 31. 12. 2018 sprejemamo pobude za spremembe namenske rabe zemljišč.

  Več v prilogi

  SPOT OSREDNJE SLOVENSKE REGIJE

  Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi uspeha na Javnem razpisu nudi brezplačno storitev pri spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij ter spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

  Več o tem

  Vzorci kakovosti pitne vode

  Na povezavi lahko pridobite Poročila o kakovosti in ustreznosti pitne vode

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Po končanem postopku Javnih razpisov za sofinanciranja so objavljena OBVESTILA O RAZDELITVI SREDSTEV na naši spletni strani v rubriki Arhiv občinskih razpisov.

  OBVESTILO O PROSTIH TERMINIH V ŠPORTNI DVORANI

  Občina Komenda obvešča, da so v Športni dvorani Komenda v šolskem letu 2018/2019, na voljo naslednji prosti termini:

  dan ura površina dvorane
  ponedeljek 21.30 – 23.00 2/3
  torek 21.30 – 23.00 3/3
  sreda 21.30 – 23.00 2/3
  četrtek 21.30 – 23.00 2/3
  petek 21.30 – 23.00 3/3

  Zainteresirane vabimo, da se za najem dvorane dogovorijo z upravljavcem Športne dvorane Komenda Osnovno šolo Komenda Moste, na tel. št. 01/7247-152.

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  Občina Komenda objavlja Stališča do pripomb in predlogov  dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja MO 4 – Sloga Moste.

  Več informacij

  POOSTREN NADZOR NAD LOČEVANJEM ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

  Že dalj časa opažamo, da posamezniki na ekološke otoke odlagajo tudi večje količine drugih vrst komunalnih odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo, zato vas obveščamo o poostrenem nadzoru nad pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov v okviru ekoloških otokov.

  Kontrolo bodo opravljali za pooblaščeni delavci družbe Publikus skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodic.

  Obvestilo