• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Novosti na področju obračunavanja turistične takse

  Posredujemo vam Novosti, ki se nanašajo na obračunavanje turistične takse

  Več informacij

  KOMASACIJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

  Obveščamo Vas o pričetku predvidenih dogajanj na komasacijskem območju Drnovo in Nasovče-Kaplja vas

  Obvestilo

  POOSTREN NADZOR NAD LOČEVANJEM ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

  Že dalj časa opažamo, da posamezniki na ekološke otoke odlagajo tudi večje količine drugih vrst komunalnih odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo, zato vas obveščamo o poostrenem nadzoru nad pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov v okviru ekoloških otokov.

  Kontrolo bodo opravljali za pooblaščeni delavci družbe Publikus skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodic.

  Obvestilo

  Sofinanciranje letnih kart – Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik.

  Že vrsto let svojim občanom sofinanciramo letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.

  Več

  OBVESTILO O RAZDELITVI SREDSTEV

  Po končanem postopku Javnih razpisov za sofinanciranja so objavljena OBVESTILA O RAZDELITVI SREDSTEV na naši spletni strani v rubriki Arhiv občinskih razpisov.

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)