• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Analiza LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2020

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2020.

  Analiza

  Izhodišča za pripravo OPPN območja MO 12 Moste

  Skladno s 118. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 61/17) Občina Komenda objavlja izhodišča za pripravo OPPN območja MO 12 Moste

  Tekstualni del

  Grafika

  JAVNI VPIS NOVINCEV V ODDELKE VRTCA MEHURČKI KOMENDA

  Vrtec Mehurčki objavlja Javni vpis novincev v oddelke vrtca za šolsko leto 2021/2022.

  Rok za oddajo vlog: 31.03.2021

  Več

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016 in 12/2020) objavljamo predlog  Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda.

  V času javne razprave od vključno 26. 01. 2021 do vključno 24. 02. 2021 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »Pripombe k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »Pripombe k Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda«).

  Poziv

  Sofinanciranje letnih kart – Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik

  Že vrsto let svojim občanom sofinanciramo letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.

  Več

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)