• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • BRAVO NAŠ TADEJ

  Iskrene čestitke !

  Vir: Internet

  Stanislav Poglajen

  župan

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2016) objavljamo predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda.

  Med javno razpravo, ki traja od vključno od 4. septembra 2020 do 5. oktobra 2020, lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Komenda« ali

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si s pripisom »»Pripombe na predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Komenda«.

  Poziv

  OBVESTILO O ZAČASNI PRESTAVITVI ZBIRNEGA CENTRA

  Obveščamo Vas, da bodo med gradnjo novega zbirnega centra v gramoznici Suhadole zabojniki za odlaganje odpadkov začasno prestavljeni na zgornji nivo v neposredni bližini.

  Upravljalec zbirnega centra (podjetje Publikus, d. o. o.), bo poskrbel za ustrezne oznake. Prosimo vas, da pri odlaganju odpadkov upoštevate navodila njihovega osebja.

  Hvala za razumevanje!

  Občina Komenda

  OBVESTILO ZLATIM MATURANTOM

  Občina Komenda obvešča, da so na podlagi Pravilnika o denarnih nagradah zlatim maturantom v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 07/04) do denarne nagrade upravičeni dijaki , ki so na maturi dosegli takšno število točk, ki jih uvršča v naziv “zlati maturant” in imajo stalno prebivališče v občini Komenda.

  Več informacij

  Sofinanciranje letnih kart – Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik

  Že vrsto let svojim občanom sofinanciramo letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.

  Več

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)